Nytt kassalinjeställ gör entré på svensk marknad!

Nytt kassalinjeställ gör entré på svensk marknad

-nu kan stöldbegärliga produkter exponeras säkert!

Frepart lanserar nu ett nytt koncept för kassalinjeställ som man med framgång har sålt i Tyskland under flera år. Varor som har varit svåra att exponera på grund av stöldrisken kan nu förvaras både synligt, lättåtkomligt och säkert.

Nu lanserar Frepart AB ett nytt koncept för varuställ på svensk marknad. Tanken med konceptet är att kunna exponera stöldbegärliga varor samtidigt som de förvaras säkert.

Utöver en bra produktexponering och högre säkerhet får man med det nya konceptet en enhetlig och snygg kassalinje. Anpassning till olika sortiment är lika enkel som med vanliga traditionella kassalinjestativ.

Borta är problemen med flera låsbara ställ som skall öppnas manuellt med olika nycklar. Att hela kassalinjen kan manövreras från kassan förenklar för kassapersonalen.

Stället är uppdelad i 2 sektioner. Närmast kassan och tydligt avskiljt från övrigt sortiment, finns en sektion med receptfria läkemedel. I den andra sektionen har placerats choklad, snabbkaffe, rakvårdsprodukter och kondomer. Samtliga produkter har högt försäljningsvärde och hög stöldfrekvens.
En pilotinstallation i en Hemköpsbutik finns på plats. Sortimentet i stället har bestämts av butiksledningen och Frepart har anpassat inredningen därefter.

Funktion

Stället är placerat bakom kassabandet. Produkterna står bakom en glasruta som ger stöldskydd och gör samtidigt produkterna väl synliga. Med hjälp av en elmotor går glasrutan går ned då stället öppnas och går upp då det stängs. Det finns olika alternativ hur öppning/stängning kan hanteras. Det går enkelt att skifta mellan de olika alternativen.

Alternativ 1- enkelt och lätt åtkomligt

Nu kan stöldbegärliga produkter exponeras säkert!
Stället öppnas då kassan öppnas och stängs då kassan stängs. Manövreringen sker med en nyckelbrytare placerad i kassan. Då stället är öppet har kunden åtkomst till produkterna på samma sätt som i en vanlig butikssektion. Då kassan är stängd syns produkterna, men de går inte att stjäla. Detta alternativ går att använda då det är lite kunder i butiken eller i butiker i lågriskområden.

Alternativ 2- Synliga produkter, hög säkerhet

Stället förses med en tryckknapp, lätt åtkomlig för kunden. Då kassan öppnar aktiveras stället. Kunden trycker på knappen då hen skall handla. Glasrutan går ned och kunden kan plocka sin vara. Glasrutan stängs automatiskt (tidsstyrt). Funktionen är försedd med klämskydd, dvs rutan stannar då något hamnar i vägen. Då kassan stängs avaktiveras stället och det kan då inte öppnas med tryckknappen. Detta alternativ ger en högre säkerhet. Trots det syns varorna och är enkla för kunden att plocka.

Utveckling av konceptet pågår och meningen är att det skall kunna användas på andra ställen i butiken och för andra kategorier än klassiska kassalinjevaror.

Freparts tobaksställ i tysk kassalinje, förlagan till det nya konceptet.

Frepart- i kassalinjer över hela Sverige

Frepart AB har sedan början på 90-talet arbetat med utveckling av försäljning av varuställ för stöldbegärliga produkter. Under flera år var ställ för tobak dominerande. Frepart har bland annat infört de så kallade over head-ställen på svensk marknad.

I början på 2000-talet påbörjades på uppdrag av cigarettillverkaren Reemtsma en ny serie ställ avsedda för tysk marknad. Principen bygger på att ställen placeras bakom kassabandet och att personalen enkelt kan manövrera stället från sin plats i kassan.

Huvudsyften med ställen är att minska tobaksstölderna i butik och samtidigt hålla produkterna synliga och enkla att handla. Antalet utrullade ställ överstiger idag 10 000 enheter.

Idag utvecklar Frepart även ställ för varukategorier såsom receptfria läkemedel, rakvårdprodukter etc. Den röda tråden i Freparts verksamhet har alltid varit att ta fram varuställ som kombinerar produktexponering med stöldsäkerhet. Varorna skall vara synliga och enkla att handla men svåra att stjäla.
Frepart AB